บ้านไม้แค้มปิ้งกับ พลังงานธรรมชาติ

กลับหน้าหลัก (Home)


  

 

   พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เรานำมาจากธรรมชาติที่มีมากมายในประเทศไทยคือพลังงานลมและพลังงานแสงแดด ซึ่งเราได้ปล่อยให้สูญเปล่าไปในแต่ละวันโดยไม่เกิดประโยชน์...พลังงานเหล่านี้มีให้ใช้โดยที่เราไม่ต้องไปเบียดเบียนธรรมชาติจนทำให้สภาพในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว

   บ้านไม้แค้มปิ้งเป็นสถานที่พักผ่อนเล็กๆ แนวธรรมชาติ ได้พยายามที่จะรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้เท่าที่จะทำได้โดยเรามีกังหันลมผลิตไฟฟ้าและแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในยามปกติ  แต่ในบางสภาวการณ์ เราก็ยังไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นเราจึงมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5.5 Kw ที่ดัดแปลงให้ใช้แก็ส LPG เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรอง

    ในอนาคตเรามีโครงการที่จะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน นำพลังงานที่ได้จากธรรมชาติแบบอื่นๆเช่น พลังงานจากแก็สชีวภาพ , พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ มาประยุกต์ใช้ที่บ้านไม้แค้มปิ้ง ซึ่งทั้งหมดนี้เราได้จัดการและปฏิบัติการด้วยตัวของเราเอง  อ่านรายละเอียดต่อ....

   

การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์

อุปกรณ์ควบคุมและเก็บพลังงาน

การดัดแปลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ใช้เชื้อเพลิง LPG

กลับหน้าหลัก (Home)

 


การตืดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า
 


การตืดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า

การตืดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า
 

8yfดัดแปลงพัดลมเพดานมาทำเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้า

fดัดแปลงพัดลมเพดานมาทำเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้า